Team AHRP

Team Communication
We are on Facebook!

Team Members

Name  姓名 Email Phone
Xiaohong Chen 陈小虹 xiaohong_chen@hotmail.com (734) 623-9604
Tsu Cheng
钟素粧 tsuccheng@gmail.com (734) 239-5730
 Mengdan Chu
 储梦丹 acer_rocks@yahoo.com (734) 222-8510
Zheng Huang 黄峥 huangzhengy@yahoo.com (734) 981-2806
(734) 358-0809
Hong Jiang 江虹 jhong5@yahoo.com (734) 495-9122
 Jiang Jiang江江
jiangj56@hotmail.com
(734) 418-0558
 Ying Pei  裴颖 yingpei_2000@yahoo.com (734) 761-8468
Wei Wang 王伟  ww@9rivers.com (734) 418-8385
Qi Wu 吴琪 angel_11735@yahoo.com (734) 327-9528
(734) 255-0567
 Jiangming Xiang
 向建鸣 jmxxdrnx@umich.edu(734) 764-1207
Yang Qian杨倩qianyang@umich.edu(734) 663-4391
 Ying Wang
王英
 (734) 998-0513

Organizational Structure

Sub Team
Lead Members
 President
 Tsu Cheng  
 Secretary  Mengdan Chu/Wei Wang  
 Treasury  Mengdan Chu
 • Tsu Cheng
 • Qi Wu
 • Wei Wang
 Fundraising/Events  Xiaohong Chen
 • Tsu Cheng
 • Hong Jiang
 • Ying Pei
 • Zheng Huang
 Communications  Jiang Jiang
 • Wei Wang
 • Qi Wu
 • Mengdan Chu
 Technology/Web  Wei Wang
 • Xiaohong Cheng
 • Hong Jiang
 • Ying Pei
School Liaison
 Jiu Jiang, Jiangxi Province
 江西省九江市
Wei Wang  
 Yong Nian, Hebei Province
 河北省永年县
Qi Wu  
 Qinghai Province
 青海省
Ying Pei  
 Gu Lin, Chongqing Municipality
 重庆直辖市古蔺县
Qi Wu  
 Chun Lei, Sichuan Province
 
四川省春蕾计划
Mengdan Chu  
 Moxi, Sichuan Province
 四川省磨西镇
Mengdan Chu 
 Jianshui, Yunnan Province
 云南省建水县
Jianming Xiang
 

Your support, both financial and volunteering, have been the only reason that AHRP has come so far. We sincerely thank you.
Comments